Arılarımız

Sivas - Zara

Arılığımız Sivas Zara yaylalarında bulunmaktadır. Organik Arıcılık Kanunu için elverişli ender bölgelerden biri olan Zara yayları yaklaşık 2000 metre rakıma sahiptir. Gündüz ve gece sıcaklık farkları yüksektir. Yüksekliği ve konumu sebebi ile farklı tip bitki ve endemik floraya sahip olması, üretilen balın da kendine has bir yapıya sahip olmasına sebep verir.  Kekik, nane, ballıbaba, sümbül, taş yoncası, keven, üçgül, yaban çalıları gibi pek çok bitkinin dışında Achiilea Sintenisii gibi korumaya alınmış, bölgeye özel bitkiler de mevcuttur.


Organik Arıcılık

Hem Firmamız hem de arılığımız “Organik Tarım Kanunu” gereğince Almanya merkezli CERES firması tarafından denetlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Organik Tarım Kanunu dışında “Avrupa Birliği Organik Tarım Kanunu” çerçevesinde de incelenmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Organik arıcılıkta arıların zirai ilaçlarla temasının engellenmesi temel amaçlardan biridir. Tarım arazilerinin ilaçlanması bu ilaçların çiçeklere ve arılara bulaşması sonucundan kimyasalların kovan ve ürün içine taşınmasını engellemek adına, arılık çevresinde olası tarım arazilerinin varlığı denetçiler tarafından kontrol edilmektedir.

Organik Tarım Sertifikası - Türkiye          Organik Tarım Sertifikası- Avrupa BirliğiÖzel Kovanlar

Kovan yapıları ve kullanılan gereçler; fenni kovanlar genel olarak ahşaptan yapıldığı için doğada ahşabın çürümesini engellemek adına yağlı boya vb koruyucu kimyasallar ile kovan kaplanmaktadır. Organik Arıcılık kuralları ise bu durumu kabul etmez, arının temas halinde bulunabileceği her gereç ve elbette ki onların yaşam alanı olan kovanlar kimyasal ürünler ile temas edemez. Bu sebeple arılığımızda tüm kovanlarımız boyasız ve koruyucu kaplamalar içermeyen, görece daha uzun ömürlü ağaçlardan saf olarak üretilmiştir.


Özel Uygulamalar

Arı Hastalıkları ile mücadele farkı; Arıların kendilerine özgü birçok hastalıkları vardır ve bu hastalıklar için standart veterinerlik ilaçları mevcuttur. Fakat bu ilaçların hatalı kullanımı pek çok kimyasal ve antibiyotiğin kalıntı olarak arı ürünlerine bulaşmasına neden olabilir. Bu nedenle Organik Arıcılık Kuralları içerisinde bu tip ilaçların kullanımı yasaklanmış ve sadece onaylı ve organik sertifikalı ilaçların ve bitkisel yöntemlerin kullanımına izin verilmiştir.